Manisa Alış Veriş Merkezi‐Maski Kuleleri

Klasik sisteme göre tasarımı yapılan Manisa Büyükşehir Belediyesi Alışveriş Merkezi projesi, Manisa şartları düşünülerek ve VRV sistemlerdeki son teknolojiler ele alınarak revize edilmiştir. Bu projede bina yükleri kontrol edilmiş ve Manisa’nın en zorlu şartlarında efektif ve güçlü ısıtma ve soğutma yapabilecek VRV markaları belirlenmiştir. Bu markaların teknik spekt ve katalog değerleri incelenmiş, ısıtma ve soğutma performansları karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalara göre de en uygun markaya göre tasarım yapılmış ve uygulamanın da bu ciddiyet ve hassasiyette gerçekleşmesi sağlanmıştır. Bu binada ayrıca VRV sistem bakır boru altyapısında Kaynaksız Bağlantı Aparatı‐Lokring Sistemleri kullanılması sağlanmıştır. VRV sistemlerin ısı pompası olarak zorlu şartlarda yüksek basınç değerlerinde çalışırken kaynaklı imalatlardan dolayı sistemin çalışmasının sekteye uğramaması sağlanmıştır. Ayrıca İş güvenliği açısından sahada yangına, patlamaya sebebiyet verecek gazların girmemesi de sağlanmıştır. Bu sayede İş Sağlığı ve Güvenliği açısından alınması gereken önlemler azaltılmış ve daha güvenli bir şantiye ortamı sağlanmıştır.