Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

Tüm arşivlerin birbirlerinden bağımsız olarak ve farklı nem ve sıcaklık değerlerinde çalışabilmesi için hassas kontrollü klima sistemi tasarlanmıştır. Mevcut sistem modeline göre ilk yatırım maliyetleri, işletme giderleri ve fonksiyonelliği karşılaştırılan sistemler içerisinden en uygun olanı seçilmiş ve proje olarak uygulanmıştır. Mevcut sistemin kullanım anındaki eksikliği ve bağımlılığı giderilerek, devlet arşivlerinin gelecekte ihtiyaç duyabileceği özel durumlara göre tepki verebilecek bir sistem tasarımı yapılmıştır.