VRV KLİMALARI

Geleneksel fosil yakıtlarının ve enerji kaynaklarının azalma sinyalleri verdiği şu günlerde, enerjinin kullanılmasında en büyük paya sahip bu prosesleri; olabildiğince minimum girdilerle maksimum çıktıları verebilen sistemlere çevirme eğilimi görülmektedir. Bunlar birçok alanda karşımıza çıkmaktadır, sıfır enerji binaları, güneş, su, rüzgar kaynaklı alternatif enerji girdileri ile çalışan ısıtma ve soğutma sistemleri bunlara sadece bir iki örnektir. Özellikle ciddi enerji tüketimine sahip soğutma prosesi bu tür yeniliklerin ve ar-ge yatırımlarının en çok gözlemlendiği sistemlerdir. 20. yüzyılın başlarında soğutma makinelerinin keşfi ile ciddi bir ivme kazanan, bireysel kullanıcı tarafından da tercih edilmesinin artması ile bu sistemlerin geliştirilmesi ve bir çok yeniliğin be patentlerin alınmasının artmasına ve her geçen yıl, bir önceki yıla göre daha verimli soğutma cihazlarının piyasaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu yazıda, bireysel ve merkezi kullanımlarda; gerek verimliliği, gerek çevreye daha az zarar veren yapısıyla değişken soğutucu akışkan debili sistemleri ele alacağız. Bu sistemler değişen teknolojik şartlara hızlı uyum sağlayan ve klasik merkezi sistemlerin sağladığı şartları, bir alternatif olarak, bireysel kullanım klimaları basitliğinde ve esnekliğinde sağlayan sistemlerdir.

Günümüzde teknolojinin baş döndüren hızda ilerlemesi, bilginin ulaşılabilirliği ve iletilmesinde ki ciddi hız artışı insanoğlunu birçok amaç ve gayeye tekbir kaynaktan hızlı ve sorunsuz ulaşabilme yeteneğine sahip olabilmelerini sağlamaktadır. Bunun en büyük sonucu da hiç şüphesiz rahat ve konforlu bir yaşamdır. İşte bu yapıda bizim uzmanlığımız, değişen iklim şartlarında, insanların mevcut hareket ve işlerini sorunsuz sürdürebilmesi ve yerine getirebilmesi için iklimlendirme sistemleri hayatlarına adapte etmek ve sürekliliğini sağlamaktır. Binalarda ki teknolojik gelişmeler, insanların bir alanda mesafeleri kısaltmak amacı ile şehirlerde yatayda değil de dikey yönde hareket etmeleri hiç şüphesiz iklimlendirme anlamı da çözülmesi gereken bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle son yıllarda bu problemin ana temasını oluşturan enerji tüketimlerinin minimuma çekilmesi, bu yöndeki çabaları bu problemi tam bir paradoks haline getirmektedir.

ÖZELLİKLERİ

Bu sistemlerin en belirgin özellikleri, geniş kapasite kullanım ve kontrol kolaylığı sağlaması, geniş ve uzun bakır borulama özelliklerinin olması, hızlı ve kolay projelendirilebilmeleri, kontrol kolaylık ve üstünlükleri ve de enerji tasarrufları olarak sıralanabilirler.

Bu sistemler çalışma tipi olarak 3 tiptir;

  • Sadece Soğutma(Cooling)Yapabilen Sistemler,
  • Hem ısıtma, hem soğutmayı ayrı ayrı yapabilen Heat-Pump(Isı Pompası) Sistemler,
  • Aynı anda Hem ısıtma hem soğutma yapabilen Heat-Recovery (Isı geri kazanımlı) Sistemler
  • Pratikte güçlendirilmiş ve piyasadaki en verimli Isı Pompaları olan VRF sistemler, hava Soğutmalı Sürekli Isıtma(Continous Heating), Değişken Sıcaklık
  • Kontrolü(VRT), Su-Jeotermal Soğutmalı(Kaynaklı) Modelleri, Klima Santraline Sınırsız Bağlanabilme, IOT sistemlere hazır gelmesi vb. birçok yeni teknoloji ile şimdiden birçok klasik iklimlendirme sistemlerini geride bırakarak pazar payımı artırmaya devam etmektedir.

 

KULLANIM ALANLARI

Kullanım alanlarının geniş ve çok çeşitli olduğu yapılarda, merkezi klima sistemlerinden beklentilerin artması ve sistemin bir merkezden kontrolünün mümkün olduğu gibi ayrıca bireysel ihtiyaçlara da cevap verebilen sanki bağımsız bir bireysel klima gibi davranabilen sitemlere olan talep gittikçe artmaktadır. İşte bu talepler doğrultusunda, merkezi olarak binanın ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarına karşılık verebilecek, bunu yaparken bireysel kullanım ihtiyaçlarına da hızlı cevap verebilecek sistemler geliştirilmiştir. Yani sistem merkezi oldukça bireyselleşen bir hal almıştır. Bu trende, bireysel kullanım lüksüne sahip, binanın ihtiyacına göre enerji tüketimini ayarlayabilen ve akıllı binalardaki mevcut sisteme kolay uyum sağlayabilen zeki iklimlendirme cihazları ile gerçekleşmektedir.